Podopieczni

Wiktor Majewski

rozpoznanie: mózgowe porażenie dziecięce, padaczka lekooporna

Wiktor urodził się jako wcześniak w 36 tygodniu ciąży z wrodzonym zapaleniem płuc. Wiktor po urodzeniu spędził w szpitalu łącznie 9 miesięcy. Stwierdzono u niego padaczkę lekooporną, zaburzenia neurorozwojowe, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, zaburzenia odżywiania oraz podejrzenie zespołu genetycznego Freeman-Sheldon. Wiktor jest karmiony dożołądkowo za pomocą PEG-a, nie mówi, nie chodzi. Do dalszego rozwoju Wiktora potrzebne jest również zaopatrzenie w odpowiednie sprzęty ortopedyczne, które umożliwią mu lepsze funkcjonowanie i pokonywanie coraz to większych barier. Niezbędna jest również intensywna rehabilitacja. Bardzo prosimy o pomoc dla Wiktorka. Dziękujemy!!!!