Podopieczni

Tomasz Sosna

rozpoznanie: mózgowe porażenie dziecięce, padaczka

Tomasz urodził się z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Ma padaczkę oraz upośledzenie psycho-ruchowe. Obecnie chodzi niepewnie na szerokiej postawie, ma upośledzenie głębokie oraz autyzm atypowy. Tomasz potrzebuje stałej i systematycznej rehabilitacji. Bardzo prosimy o pomoc. Dziękujemy!!!