Podopieczni

Radosław Malicki

rozpoznanie: WADA ROZOJOWA OUN (OBUSTRONNA SCHIZENCEFALIA TYPU OTWARTEGO), MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE

Radek urodził się z potężną wadą rozwojową OUN pod postacią obustronnej schizencefalii typu otwartego. Ma brak płata czołowego i ciemieniowego lewego mózgu, sierp mózgu przesunięty jest w prawą stronę. Niedorozwój części dolnej robaka móżdżku z poszerzeniem światła zbiornika móżdżkowo-rdzeniowego. Radek choruje na padaczkę lekooporną, która pomimo leków nie wycisza się na tyle aby chłopiec miał większe szanse na rozwijanie się oraz ma Mózgowe Porażenie Dziecięce. Dodatkowo cierpi na niedoczynność tarczycy oraz zanik nerwu oka prawego i lewego przez co kwalifikuje się do dzieci ociemniałych i niewidomych. Radek musi być cały czas pod stałą kontrolą specjalistów: neurologa, neurochirurga, okulisty, ortopedy, endokrynologa, hepatologa, audiologa, nefrologa, pediatry i dermatologa. Rehabilitowany jest na wielu płaszczyznach: fizjoterapia, hipoterapia, hydroterapia, neurologopedia, pedagog, tyflopedagog, psycholog, terapia widzenia, SI, Weronika Sherbone. Pomimo tak wielu chorób Radek jest wesołym i pogodnym dzieckiem. Rodzice Radka poprosili nasza Fundację o pomoc w sfinansowaniu wózka specjalistycznego dla Radka. Z całego serca prosimy Naszych Darczyńców o pomoc dla tego chłopca