Podopieczni

Patrycja Skwirowska

rozpoznanie: padaczka objawowa, wodogłowie, niedowład spastyczny czterokończynowy

Patrycja urodziła się wcześniakiem z objawami niewydolności krążenia, krwawienia z dróg oddechowych oraz martwiczego zapalenia jelit. Po wykonaniu punkcji lędźwiowej rozpoznano wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Z powodu ropnia w lewej półkuli mózgu, w trzecim miesiącu życia założono jej zastawkę komorowo-otrzewną. Do ósmego roku życia dziewczynka leżała bez kontaktu z otoczeniem. Obecnie Patrycja przebywa w Domu Pomocy Społecznej z głębokim upośledzeniem rozwoju psychoruchowego i wodogłowiem.
Każda pomoc będzie na wagę złota. Dziękujemy z całego serca!!!