Podopieczni

Natalia Okularczyk

rozpoznanie: czterokończynowe porażenie mózgowe, małogłowie oraz głębokie upośledzenie umysłowe

Jej rozwój psycho-ruchowy jest bardzo znacznie opóźniony. Natalka nie potrafi samodzielnie siedzieć, pełzać, czy chodzić. Od momentu zdiagnozowania jest pod stałą opieką rehabilitantów oraz lekarzy-specjalistów: neurologa, okulisty, genetyka, gastroenterologa, psychologa oraz logopedy. Natalka jest systematycznie rehabilitowana metodą ndt-bobath oraz ma wykonywane ćwiczenia bierne i masaże. Ma prowadzone zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze na terenie domu rodzinnego, w wymiarze 10 godzin tygodniowo.Od 2010 roku ma rehabilitację 3 x w tyg w warunkach domowych, prowadzoną przez rehabilitantkę.. Natalunia wymaga systematycznej rehabilitacji, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Koszty tego wszystkiego są ogromne. Często sięgają kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych i niestety przekraczają możliwości finansowe rodziców. Natalka jest ich największym szczęściem i chcą w jak największym stopniu jej pomóc, aby zmniejszyć skutki choroby. Na prośbę rodziców Natalki pokryliśmy koszt terapii neurologopedycznej w wysokości 1200 zł. Ta terapia pomoże Natalce poprawić funkcjonowanie aparatu mowy i pozwoli wyrobić prawidłowy odruch żucia i połykania. W imieniu naszej Fundacji i Rodziców Natalki z całego serca dziękujemy za pomoc Naszym Darczyńcom.