Podopieczni

Maksymilian Ciemięga

rozpoznanie: mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja

Maksymilian przyszedł na świat w sierpniu 2014r jako skrajny wcześniak. Był to dopiero 24 tydzień ciąży, ważył więc tylko 730 gram. Prawie 5 miesięcy spędził w inkubatorze podłączony do tlenu. Zmagał się z dysplazją oskrzelowo-płucną, retinopatią, niewydolnością oddechowo-krążeniową oraz sepsą. Kilkukrotnie przechodził wylewy krwi do mózgu IV stopnia. Przechodził różne zabiegi: laseroterapię, operację jelit, przetaczanie krwi. Teraz choruje na Dziecięce Porażenie Mózgowe oraz padaczkę, jest też dzieckiem niedowidzącym. Ma bardzo słabe napięcie mięśniowe, dlatego nie potrafi samodzielnie siedzieć ani nawet utrzymać główki, nie mówi. Maksymilian potrzebuje specjalistycznego sprzętu medycznego oraz rehabilitacji aby mógł prawidłowo funkcjonować.
Bardzo prosimy o pomoc. Dziękujemy!!!