Podopieczni

Jan Nowiński

rozpoznanie: encefalopatia - uszkodzenie mózgowia

Jaś urodził się w 38 tygodniu ciąży przez cesarskie cięcie. Po porodzie wystąpiły zaburzenia oddychania oraz ciągłe spadki saturacji, dlatego trafił na oddział intensywnej terapii. Po powrocie do domu jego stan zdrowia ciągle się pogarszał, dlatego rodzice Jasia rozpoczęli szukać pomocy u wszystkich możliwych specjalistów. Ostatecznie, w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, w poradni chorób metabolicznych, zdiagnozowano znaczną encefalopatię, czyli uszkodzenie mózgowia przez czynniki różnego pochodzenia. Choroba wpłynęła negatywnie na rozwój życiowy Jasia, który zatrzymał się na poziomie trzymiesięcznego dziecka. Obecnie jest systematycznie i intensywnie rehabilitowany przez zespół specjalistów w Specjalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Ziemięcicach. Uczęszcza również do Żłobka Integracyjnego w którym objęty jest wsparciem rehabilitacyjno-terapeutycznym.
Bardzo prosimy o pomoc i wsparcie.