Podopieczni

Alan Kisiel

rozpoznanie: mózgowe porażenie dziecięce, padaczka

Alan do 4 miesiąca życia był zdrowym dzieckiem. Po 4 miesiącu życia dostał pierwszego ataku padaczki. Przez wiele miesięcy lekarze walczyli żeby zatrzymać napady . Alan cierpi na Mózgowe Porażenie Dziecięce, niedorozwój kory mózgowej oraz zespół Westa. Alan nie siedzi, nie mówi i nie chodzi. Marzy o tym by być i bawić się jak inne dzieci. Jest to możliwe, ale potrzebna jest bardzo intensywna i specjalistyczna rehabilitacja. Niestety środki finansowe rodziców Alkanka są bardzo małe i nie wystarczają na pokrycie wszystkich potrzeb chłopca.
Bardzo prosimy o pomoc.