Podopieczni

Aleksandra Dembowska

rozpoznanie: ADHD, obustronny niedosłuch, wrodzone zapalenie płuc

Ola przyszła na świat w 2013 roku, w 32 tygodniu ciąży. Już w drugiej dobie życia zaobserwowano u niej niewydolność oddechową i krążeniową oraz kwasicę, leukopenię oraz hiperglikemię. W stanie ciężkim została przewieziona do szpitala na oddział Intensywnej Terapii Noworodka. Podczas pobytu w szpitalu rozpoznano u niej wadę mięśnia sercowego (PFO) oraz wrodzone zapalenie płuc. Olcia jest pod stałą opieką wielu poradni specjalistycznych oraz fizjoterapeuty. W wyniku poszerzonej diagnostyki słuchu Bera stwierdzono u dziewczynki obustronny niedosłuch czuciowo-nerwowy. Konsultacja psychologiczna i psychiatryczna wykazała ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z brakiem koncentracji uwagi.
Od 2017 roku dziewczynka zaczęła korzystać z turnusów rehabilitacyjnych, które korzystnie wpływają na jej sprawność ogólno ruchową.
Matka sama wychowuje córkę, sama też ponosi koszty turnusów, które są ogromne, dlatego bardzo prosimy o nawet najmniejszą formę wsparcia i pomocy finansowej.
Dziękujemy z całego serca.